Grupper & Aktiviteter:

 

Undervisningen följer de engelska terminsdatumen i möjligaste mån, och läsåret är uppdelat i tre terminer. Varje lektionstillfälle startas med en samling, följd av två lektioner med rast emellan. Barnen delas upp i grupper främst efter ålder. Varje lektionstillfälle har ett eget tema som syftar till att uppmuntra barnen att i egen takt utforska det svenska språket. 

 

Välkommen!

 

Norra Londons Svenska Skola (NLSS) är en oberoende, icke-vinstdrivande skolförening som drivs ideellt av sin styrelse. Styrelsen består av föräldrar som själva har sina barn i skolan. Skolan vänder sig till barn med minst en förälder eller vårdnadshavare som är svensk medborgare och där svenska är ett levande språk i familjen, så att barnet redan har god grundkunskap i det svenska språket. 

 

.

 

Svensk kultur, traditioner och högtider:


I alla grupper strävar vi efter att låta barnen uppleva svensk kultur, svenska traditioner och högtider. 

Norra Londons Svenska Skola

NLSS | London UK | Registered company number: 07183323