Målet med vår skola:

 

Vårt mål är att vår skola skall vara en mötesplats där vi skapar gemenskap och känner tillhörighet. Barnen lär sig tala, skriva och läsa bättre svenska, får ett utökat ordförråd, lära sig om svenska traditioner och svensk kultur. Vi finner nya vänner för livet – det gäller både stora och små – och sist men inte minst har vi kul under tiden! Vi tycker att det är viktigt att bevara det svenska språket som ett levande språk i familjen och vårt mål är att barnen ska lära sig tala, läsa och skriva svenska flytande. Det allra största delen av svenskinlärningen sker självklart utanför skolan. Norra Londons Svenska Skola har undervisning 2 lektioner per vecka. Inget barn kan lära sig svenska på den tiden. Därför är det viktigt att du som förälder eller vårdnadshavare hjälper barnen med deras svenska mellan våra sammankomster. Som många av oss vet så tar ofta engelskan en väldigt stor plats i barnens vardagsliv. Vår skola tror att med rätt hjälp kan två eller flera språk följa varandra och inte som många tror konkurrera med varandra.

 

Vi tror starkt på att flerspråkighet är en underbar gåva som vi kan ge våra barn, men det kräver också engagemang och tid från varje enskild förälder. 

Norra Londons Svenska Skola

NLSS | London UK | Registered company number: 07183323