Om oss:

 

Norra Londons Svenska Skola (NLSS) är en oberoende, icke-vinstdrivande skolförening som drivs ideellt av sin styrelse. Styrelsen består av föräldrar som själva har sina barn i skolan. Skolan vänder sig till barn med minst en förälder eller vårdnadshavare som är svensk medborgare och där svenska är ett levande språk i familjen, så att barnet redan har god grundkunskap i det svenska språket. Målet med undervisningen är inte att lära ut svenska från grunden utan att stödja redan svensktalande barn och familjer.

 

NLSS är en helt svensktalande miljö. Vi förlitar oss på att även föräldrar och andra vårdnadshavare stöder vår verksamhet genom att enbart tala svenska i skolan, också på rasterna.


Grupper & Aktiviteter:


Undervisningen följer de engelska terminsdatumen i möjligaste mån, och läsåret är uppdelat i tre terminer. Varje lektionstillfälle startas med en samling, följd av två lektioner med rast emellan.Barnen delas upp i grupper främst efter ålder. Varje lektionstillfälle har ett eget tema som syftar till att uppmuntra barnen att i egen takt utforska det svenska språket. Då alla bara pratar svenska, ges god träning i att tala, lyssna, förstå och interagera på svenska.I barngrupperna (för åldrar upp till och med engelska skolans klass 1) leker vi in språket genom lek- och pysselaktiviteter knutna till veckans tema. Från och med att barnen börjat i reception klass i engelska skolan får de även träna på bokstäver, fonem, lätt läsning och skrivning, parallellt med vad de lär sig i den engelska skolan. I skolgrupperna (barn som börjat i engelska skolans klass 2 och äldre) får barnen prata, läsa och skriva svenska, träna grammatik, ordningstal, veckodagar, räkneord och svensk geografi osv. enligt Skolverkets läroplan för kompletterande svenskundervisning.I alla grupper strävar vi efter att låta barnen uppleva svensk kultur, svenska traditioner och högtider. Bland annat firar vi påsk, midsommar och lucia tillsammans. Vi äter också semlor, lussekatter och pepparkakor, samt har eget luciatåg.


När & Var:


Vi träffas lördagar mellan 10.00 – 12.00 i Svenska Kyrkan, 6 Harcourt Street, London W1H 4AG.Fika med hembakat svenskt fika bröd finns att köpa på plats i Svenska Kyrkans café.

 

 

 

 

Norra Londons Svenska Skola

NLSS | London UK | Registered company number: 07183323