Om undervisningen:

 

Norra Londons Svenska Skola är en ideell skolförening som drivs av föräldrar. Vi är en icke-vinstdrivande organisation som drivs helt ideellt av skolans styrelse som själva är föräldrar som har sina barn i skolan. Det betyder att alla föräldrar måste vara villiga att hjälpa till, helst som assistent i lämplig grupp tre gånger per termin enligt ett rullande schema. Endast lärarna får betalt för sitt arbete med undervisningen.

 

Undervisningsaktiviteter och gruppernas mål:

 

Samling 10.00 – 10.30:

Alla grupper startar med samling i sin egen grupp.

 

Lektioner 10.30 – 11.00 och 11.30 – 12.00

 

Smultrongruppen (barn under 3 år)

Sång- och rytmik klass

Pyssel, lek, högläsning och aktiviteter med veckans tema och de allmänna inlärningsmålen för gruppen och vad vi kommer behandla enligt nedan:

Kunna räkna 1 -10 på svenska
Kunna de vanligaste färgerna på svenska
Kunna namnen på de vanligaste vilda och tama djuren och deras läten.
Hört om bokstäver i alfabetet med hjälp av Veckans Bokstav
Hört om veckodagar och månader

Lingongruppen (barn 3 – 4 år)

Sång- och rytmik klass

Pyssel, lek, högläsning och aktiviteter med veckans tema och de allmänna inlärningsmålen för gruppen och vad vi kommer behandla enligt nedan:

Identifiera första bokstaven i deras namn
Kunna tala om vad de heter i för- och efternamn
Berätta var de bor
Berätta om sin familj
Kunna hålla en enklare konversation på svenska
Räkna till 10
Förstå enklare instruktion
Känna igen svenska flaggan
Känna igen typiska svenska barnboksfigurer som t.ex. Alfons, Pippi och Bamse

Blåbärsgruppen (barn 4 – 5 år)

Pysselaktiviter enligt veckans tema, följt av träning av bokstäver, fonem, lätt läsning och skrivning.
Sång- och rytmik klass

Nyhetsrunda – vad har hänt varje barn under veckan?
Tala och kommunicera på svenska
Uppmuntra att läsa och skriva på svenska
Lånebok att läsa varje vecka
Expertpresentation om ett eget ämne: ta reda på fakta och sedan berätta högt i klassen (varje barn vet då ”bäst” om den saken så att de andra barnen inte hoppar in och tar över)

Hjortrongruppen (6 +)

Allt arbete i Hjortrongruppen kommer att ske enligt Skolverkets föreskrifter om kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenskar i utlandet, 1 oktober 2011. Det betyder att målen med vår verksamhet finns beskrivna där, och Hjortronföräldrar kommer skickas ett exemplar av detta dokument.

Undervisningen sker enligt följande:

Kl. 10.00 – 11.15 Lärarledd svenskundervisning med betoning på att tala, skriva och läsa svenska:

Muntligt berättande och presentation av sig själva
Alfabetet
Vokaler
Konsonanter
Prepositioner
Ordlistor on-line
Skiljetecken, frågeord, stor och liten bokstav
Skillnader engelska och svenska i uttal och skrift
Ordförråd: bär, frukt och svamp, djur och natur
Föräldraföredrag om yrken

 

Kl. 11.30 – 12.00 Årets tema

 

Hjälpföräldrar:

 

En förälder per familj förväntas hjälpa till som lektionsassistent (hjälpförälder) i lämplig grupp tre gånger per termin. Datum meddelas till respektive hjälpförälder via email i början av varje termin.

 

Ansvar för att stanna med barnen:

 

Alla föräldrar till barn under 6 år är ansvariga för sitt/sina barn under hela lektionstillfället, så barn kan inte lämnas i skolan. Barn under 3 år måste hela tiden ha en vårdnadshavare med sig under skoltid. Aven för barn över 3 år uppmuntras svensktalande föräldrar att delta i de olika aktiviteterna, både med sitt eget och andra barn. Ju mer svenska vi alla talar med barnen, desto mer lär de sig!

 

 

 

 

Norra Londons Svenska Skola

NLSS | London UK | Registered company number: 07183323