Tala svenska med barn och vuxna:

 

Vi ber att alla föräldrar som stannar med sina barn talar enbart svenska under lektionstid för att maximera barnens chans att kommunicera på svenska. 

 

Läxor:


I blåbär- och hjortrongrupperna får barnen läxa till de flesta gånger. Läxan skickas i god tid till respektive föräldrar via email. Det är viktigt att läxan görs och att barnen får stöd från föräldrarna då undervisningen baseras också på dessa övningar.

 

Avgiften:


Avgiften är för närvarande: £110 per elev per termin. För barn som redan går i skolan ska terminsavgift vara inbetalad enligt datum aviserat per email under föregående termin. Ingen återbetalning av avgiften är möjlig. För nya elever skickas information om betalning med antagningsbesked. Kösystem efter anmälan i turordning tillämpas. Barn till styrelsemedlemmar och lärare i skolan har förtur och därefter syskonförtur till familjer med barn som redan går i skolan.


Provmånad:


Norra Londons Svenska Skola är en lördagsskola som vänder sig till barn i åldern 3-18 år som talar och förstår svenska och även använder svenska som umgängesspråk. Innan nya elever erbjuds plats görs en bedömning av språknivån (gäller barn som är nya och från och med tre års ålder). För att göra detta tillämpar skolan en provmånad, som avslutas av ett samtal med barnet med en styrelsemedlem och en lärare. Samtalet anpassas givetvis efter respektive barns ålder och sker under avslappnade former. Anledningen till att provmånad och samtal tillämpats är att skolans undervisning är anpassad för barn vars svenska är på en viss nivå och inte för att lära ut språket från grunden. Skolan vänder sig till barn som har minst en svensk förälder och svenska som ett aktivt språk i familjen, vilket innebär att barnen talar och förstår svenska, och använder svenska som ett dagligt umgängesspråk i hemmet och har grundläggande kunskaper i svenska. Skolans beslut kan inte överklagas.


Gruppindelning:


Vi tar emot elever från 18 månader till 18 år. Beslut om gruppindelning enligt ålder och förkunskaper görs av styrelsen och lärare.

 

Oömma kläder

 

Eftersom vi har kreativa och ibland kladdiga pysselaktiviteter för barn under 6 år vill vi be att eleverna har oömma kläder i skolan.

 

 

 

 

Norra Londons Svenska Skola

NLSS | London UK | Registered company number: 07183323